SPF

Sällskapet för Parapsykologisk Forskning

SPF bildades preliminärt den 27 november 1947, då en interimsstyrelse valdes. Vid konstituerande möte den 19 februari 1948 började föreningen sin verksamhet.

My online books database
view my stats